Potvrda za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice?

Potvrda koja se u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji izdaje nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice služi samo kao dokaz da je osoba podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice.

Kako dodjeljivati osobnu iskaznicu?

Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Kako bi se donio zahtjev za izdavanje osobne iskaznice?

Sukladno odredbama Zakona o osobnoj iskaznici, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Kako odabrati osobnu iskaznicu za dijete?

Iznimno, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobnu iskaznicu osobno preuzeti.